Jognyilatkozat

A honlapot dr. Magyar Dávid egyéni ügyvéd (nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara; nyilvántartási szám: 01-000049) üzemelteti az ügyvédi törvény és a vonatkozó kamarai szabályzatok előírásai szerint, melyek – az ügyfelek jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt – a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon találhatók.

A honlapon található információk semmilyen körülmények között sem minősülnek jogi tanácsadásnak, ajánlatnak vagy bármilyen felhívásnak. A honlap tartalmának teljességéért, illetve a honlap tartalmának felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányos jogkövetkezményekért nem vállalok semmiféle felelősséget. Abban az esetben, ha az adott ügyével kapcsolatban mindenre kiterjedő, teljes jogi állásfoglalást szeretne kapni, akkor kérem, szíveskedjen kapcsolatba lépni velem.

A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak – engedély nélküli – bármilyen módon történő felhasználása tilos.

A kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen és az ingyenes jogi tanácsadásra vonatkozó űrlap segítségével is felveheti velem a kapcsolatot. Az itt összegyűjtött adatokat másodlagos vagy nem kapcsolódó céllal harmadik félnek nem adom át, kivéve azt az esetet, amelyhez Ön kifejezetten hozzájárul.

A jelen honlap használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja a személyazonosságára, illetve a honlap használatára vonatkozó adatok fenti célokra történő összegyűjtéséhez, felhasználásához és közreadásához.

A honlap használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja a honlapon található ún. cookie-k

alkalmazásához a honlap használata során. Abban az esetben, ha lehetősége van rá, akkor

elutasíthatja a cookie-k használatát.

Hozzászólás nem lehetséges.