Behajtás kezelés

Magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt igyekszem gyors és maximális segítséget nyújtani kintlévőségeik behajtása területén. A követeléskezelésben az adós jogi státusza alapján különbséget teszünk a magánszemély, és a cég adósok között. Az előbbi két kategóriának az eredményes behajtás kezelés, és az igénybe vehető jogi eszközök során van kiemelt jelentősége.

A behajtási eljárás során maximálisan szem előtt tartom azt a tényt, hogy az adós cég vagy magánszemély a megbízóm ügyfele, és mint ügyfél fontos értéket képviselhet a megbízóm számára. Ugyanakkor nem veszítem szem elől a feladatot sem, amely az,  hogy felvegyem a kapcsolatot, a cégek esetében a pénzügyileg illetékes személlyel, vagy az adós magánszeméllyel és a legrövidebb úton megállapodásra jussanak a pénzügyi rendezésre vonatkozóan. A megállapodás megkötését követően folyamatosan felügyelem a vállalt ütemben történő pénzügyi  teljesítés folyamatát. A behajtási eljárás eredményeiről heti vagy havi szinten adok tájékoztatást megbízóim részére, illetve az ügykezelés lezárását követően javaslatot teszek a további lépések megtételére.

Sajnálatos módon gyakran előfordul, hogy az adós a jogszerű követelés ellenére nemcsak a teljesítéstől zárkózik el, de minden rendelkezésére álló módon igyekszik az eljárás akadályozni. Ezekben az esetekben gyors és hatékony eszközökkel szerezek érvényt ügyfeleim követelésének, adott esetben a végrehajtási eljárás befejezéséig.

Kapcsolódó szolgáltatások:

 Kapcsolattartás az adós ügyfelekkel,

 fizetési felszólítás,

 fizetési meghagyásos eljárás,

 felszámolási eljárás,

 végrehajtási eljárás,

 peres képviselet,

 jogi tanácsadás.

Hozzászólás nem lehetséges.