Értékpapír ügyletek

Értékpapírnak csak olyan okirat vagy – jogszabályban megjelölt – más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi.

Az értékpapír tehát olyan okirat, amely a benne tanúsított jogot úgy testesíti meg, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet. Az értékpapír pénzügyi szempontból jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret.

A magyar értékpapírjog szerint a legismertebb értékpapírok

– váltó,

– kötvény,

– befektetési jegy,

– részvény,

– jelzáloglevél,

– közraktárjegy

Kapcsolódó szolgáltatások:

– Tanácsadás az értékpapírok kibocsátásával kapcsolatban

– KELER előtti képviselet

– értékpapír kibocsátás lebonyolítása.

Hozzászólás nem lehetséges.