Jogviták, peres eljárások

A jogvitákat elsősorban mediációval, vagy más békés úton kísérelem meg rendezni. Azokban az esetekben, melyeknél nem sikerül békés úton, a felek egyezségével megoldani a felmerült jogvitát, peres vagy nemperes eljárásra kerül sor.

A peres eljárások során ún. rendes bírói vagy választott bírósági út áll a felek rendelkezésére. A választott bírósági út csak akkor vehető igénybe, ha erről a felek közösen megegyeznek. Ez rendszerint jóval költségesebb eljárás, mint a rendes bíróság előtt zajló peres eljárás, de a választott bírók rendszerint egy adott jogterület kiemelkedő tudású, és szakmailag ismert és elismert képviselői.

A peres eljárásokat – főleg behajtás kezelés esetén – rendszerint megelőzi az ún. nemperes eljárás. A nemperes eljárás okiratok alapján, és újabban az interneten keresztül bonyolódik. A felek személyes megjelenésére általában nincs szükség, és az eljárás is gyorsabb, mint a hagyományos peres eljárások. Ilyenek a fizetési meghagyásos eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás vagy a felszámolási eljárás.

A bírósági eljárások során sokszor érvényesül az ún. “ügyvédkényszer”. Ennek legtipikusabb példája a cégeljárás, vagy bizonyos ingatlan-nyilvántartási eljárások. Mindezeken túlmenően bizonyos polgári peres eljárásokban is kötelező a jogi képviselet, így különösen az ítélőtábla előtti eljárásokban, vagy az olyan vagyonjogi perekben, melyekben a per tárgyának értéke a harmincmillió forintot meghaladja.

Kapcsolódó szolgáltatások:

– Peren kívüli vitarendezési eljárásban való részvétel és képviselet,

– rendes bírósági és választott bírósági eljárásban való képviselet,

– nemperes eljárások.

Hozzászólás nem lehetséges.