Polgári jog

Hazánkban a 2014. március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) egységes szerkezetben tartalmazza a korábban külön törvények által szabályozott családi jogot és a gazdasági társaságokról szóló joganyagot is.

Mindezek mellett a „hagyományos” polgári jog részterületei is bővültek, a jelen kor kívánalmainak megfelelően.

A polgári jog a törvény által garantálja az ember számára az önrendelkezés szabadságát, személyisége kibontakoztatását, védelmét és ehhez tartozóan a vagyonával való szabad rendelkezést mind élők között, mind a rendelkező személy halála esetére.

A polgári jog klasszikusnak mondható részterületei: személyi jog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog.

Több, mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezem a különféle kereskedelmi szerződések kidolgozása területén, és megbízóim számos alkalommal vontak be a szerződéskötést megelőző üzleti tárgyalásokba, melyek során konstruktív javaslataimmal hatékonyan támogattam a feleket a közös gazdasági céljaik megvalósításában.

Kapcsolódó szolgáltatások:

– Jogi tanácsadás,

– szerződések kidolgozása,

– jogi képviselet a tárgyalások során,

– civil szervezetek alapítása (alapítvány és egyesület)

– végrendelet elkészítése.

Hozzászólás nem lehetséges.