Családjog

A családjogba számos olyan norma, alapelv épül be, melyet az állam, mint jogalkotó társadalmi értéknek tekintik. Sajátossága abból is adódik, hogy az államnak a beavatkozáshoz a legkisebb lehetőséget adják meg.

A családjog a házasságkötéstől kezdődően a házastársak vagyoni viszonyainak szabályozásán át a házasság felbontásáig valamennyi fontos kérdést szabályozzák. Mindezeken túlmenően a családjog szabályozza az ún. rokontartás szabályait, illetve idesoroljuk a gyermekvédelem különböző területeit is.

Kapcsolódó szolgáltatások:

– Házassági vagyonjogi szerződés,

– házassági bontóper és vagyonjogi perben való közreműködés.

Hozzászólás nem lehetséges.