Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotás az iparjogvédelem és a szerzői jog által oltalmazott alkotások gyűjtőneve. A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviszonyokat egyre gyakrabban szellemi tulajdonnak nevezik.

Az ún. iparjogvédelem legfontosabb ágai: szabadalom, használati minta oltalom, védjegy (ide tartozik még az előzőekhez képest Magyarországon ritkábban használt növényfajta oltalom, formatervezési minta oltalom és a földrajzi árujelző).

Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy a vonatkozó törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása.

A fentieken túlmenően fontos kiemelni, hogy a személyek vagyoni értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit és tapasztalatait (know-how) érintő védelem körében a jogosult azt is követelheti, hogy az eredményeit elsajátító vagy felhasználó személy részeltesse őt az elért vagyoni eredményben.

Nemzetközi tapasztalattal rendelkezem a szabadalmak területén is, így teljeskörűen tudom tájékoztatni ügyfeleimet a költséghatékony és zökkenőmentes különféle bejelentésekkel kapcsolatban egész Európában, és az Egyesült Államokban.

Kapcsolódó szolgáltatások:

– Előkészítése és kidolgozása a szabadalmi bejelentésnek, illetve annak stratégiájának,

– előkészítése és kidolgozása a használati mintaoltalmi bejelentésnek

– védjegyekkel kapcsolatos bejelentések,

– szerző(k) képviselete, jogvédelem keletkeztetése,

– szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviták,

– szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás.

Hozzászólás nem lehetséges.