Társasági jog, cégjog

A korábban külön törvényben létező (Gt.; 2006. évi IV. törvény) az új Ptk. hatálybalépésével formálisan is a polgári jog részévé vált, de az eljárási szabályokat továbbra is az ún. Ctv. (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény) tartalmazza. Ez a jogterület tartalmazza a különféle gazdasági társaságok alapításának, működésének és megszűnésének szabályait, de idetartozik a gazdasági társaságok formaváltásának, összeolvadásának, szétválásának szabályai is.

A fent hivatkozott Ctv. pedig a cégbírósági eljárás folyamatát szabályozza, továbbá az esetlegesen jogszabályellenesen működő cégek törvényes működésének helyreállítását, vagy a jogellenes működésből eredő cégbírósági szankciókat.

Figyelemmel arra, hogy a társasági jog is elég széles jogterületet ölel fel, a könnyebb tájékozódás végett az alábbiakban összegezném az egyes területeket:

Cégalapítás, változásbejegyzés
Akvizíció
Felszámolás
Végelszámolás

Hozzászólás nem lehetséges.